This Week in Crypto - 6th of July

This Week in Crypto - 6th of July

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] Welcome to our weekly update. Here you’ll find a brief overview of the main news and happenings in the crypto market.

1.Traders flocking back to centralized exchanges amid bitcoin rally
As the memecoin frenzy gave way to spot exchange-trade fund exhuberance in the crypto market, traders increasingly flocked from decentralized trading venues to centralized ones. The newfound interest in large caps like Bitcoin and Ethereum, kicked off by BlackRock's surprise spot bitcoin exchange-traded fund filing on June 15, appears to have lured institutional investors to the market's centralized venues.

2.Poly Network attacker issues 'worthless' billions in SHIB, BNB, BUSD in latest crypto hack
Attackers issued billions worth of several tokens on Sunday morning after exploiting a smart contract function in cross-chain protocol PolyNetwork’s bridge tool. An abject lack of liquidity prevented the attackers from monetizing the gigantic token stash. Metis developers confirmed there was no “sell liquidity available” for the BNB and BUSD, while the illicitly-issued METIS tokens were locked on the PolyNetwork bridge by developers.

3.Bored Ape Yacht Club prices crash to two-year low, down 88% from peak
When digital asset markets were frothy in 2021 and early 2022, the Bored Ape Yacht Club became synonymous with NFTs for mainstream audiences. As celebrities bought in and creator Yuga Labs’ Otherside game took shape, the Ethereum NFTs surged in value—hitting a peak minimum price of 152 ETH, or $429,000 in April 2022. But the NFT market has lost steam, and Bored Apes have fallen about as fast and hard as they initially rose.

4.Pepecoin knockoffs turn dollars to fortunes in strange new ‘2.0’ play
Copies of several meme coins have popped across the board in a trend that’s likely to die out within weeks. Tokens like pepe 2.0, floki 2.0, and bobo 2.0 – which were mostly issued in the past week and are passing themselves off as new versions of the popular pepe, floki and bobo tokens – have seen trading volumes jump to millions of dollars, attracted hundreds of thousands of dollars in liquidity and turned a few dollars to six-figure fortunes almost overnight.

5.Meta’s Twitter rival Threads to launch July 6, but will the crypto community budge?
Meta plans to launch its new Twitter rival, Threads, on July 6, only days after Twitter’s “rate limit” debacle, which has temporarily capped how many posts users can read daily. Despite an arguably well-timed launch, the app appears to have seen limited fanfare, at least from Twitter’s avid crypto community.


[Dutch] Welkom bij onze wekelijkse update. Hier vindt u een kort overzicht van nieuws en gebeurtenissen in de cryptomarkt.

1.Handelaren stromen terug naar gecentraliseerde beurzen vanwege de huidige Bitcoin rally
De gekte rondom memecoins maakt plaats voor enthousiasme over spot exchange-trade funds in de cryptomarkt. Hierdoor stromen handelaren van gedecentraliseerde handelsplatformen naar gecentraliseerde. De hernieuwde interesse in grote projecten zoals Bitcoin en Ethereum, werd aangewakkerd door de indiening van BlackRock's spot bitcoin exchange-traded fund op 15 juni. Dit lijkt institutionele investeerders naar de gecentraliseerde marktplaatsen te lokken.

2.Hacker van Poly Network verkrijgt 'waardeloze' miljarden aan SHIB, BNB, BUSD bij recente crypto hack
Hackers hebben zondagochtend miljarden dollars aan verschillende tokens verkregen. Ze hadden misbruik gemaakt van een functie in het smart contract van PolyNetwork's bridge tool voor cross-chain transacties. Een gebrek aan liquiditeit voorkwam dat de hackers de enorme hoeveelheid tokens in geld konden omzetten. Developers van Metis bevestigden dat er geen "verkoopliquiditeit beschikbaar was" voor BNB en BUSD, terwijl de onrechtmatig uitgegeven METIS tokens waren vergrendeld op de PolyNetwork bridge door developers.

3.Prijzen van Bored Ape Yacht Club dalen naar laagste niveau in twee jaar, 88% lager dan hoogtepunt
Toen de crypto markt in 2021 en begin 2022 in de lift zat, was voor veel mensen de Bored Ape Yacht Club synoniem met NFT's. Terwijl beroemdheden instapten en het spel Otherside van maker Yuga Labs vorm kreeg, stegen de Ethereum NFT's in waarde. De piek bereikte 152 ETH (of $429.000) in april 2022. Inmiddels verliest de NFT markt aan kracht en dalen de Bored Apes net zo snel als ze aanvankelijk stegen.

4.Nepversies van Pepecoin maken van dollars een fortuin in nieuw '2.0'-spel
Kopieën van verschillende memecoins zijn opgedoken in een trend die waarschijnlijk binnen enkele weken uitdooft. Tokens zoals pepe 2.0, floki 2.0 en bobo 2.0 (voornamelijk uitgegeven in de afgelopen week en doen zich voor als nieuwe versies van de populaire pepe, floki en bobo tokens) zien de handelsvolumes stijgen naar miljoenen dollars. Ze hebben honderdduizenden dollars aan liquiditeit aangetrokken en enkele dollars binnen een mum van tijd hebben omgezet in fortuinen van zes cijfers.

5.Meta's concurrent voor Twitter, Threads, lanceert op 6 juli. Geeft de crypto community toe?
Meta wilt Threads, de concurrent van Twitter op 6 juli lanceren. Dit is slechts enkele dagen na het "rate limit" catastrofe van Twitter, waarbij gebruikers tijdelijk beperkt zijn in hoeveel berichten ze dagelijks kunnen lezen. Ondanks de goed getimede lancering, veroorzaakt de app weinig ophef binnen de enthousiaste cryptogemeenschap van Twitter.