This Week in Crypto - 6th of April

This Week in Crypto - 6th of April

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] Welcome to our weekly update. Here you’ll find a brief overview of the main news and happenings in the crypto market.

1.Ether Jumps to Nine-Month High Ahead of Shapella, Liquid Staking Tokens Jump
An upcoming upgrade on the Ethereum network is funneling capital to ether (ETH) and staking-focused tokens as traders likely expect higher prices for these assets in the future. The interest in ether trading comes ahead of Shapella, a portmanteau of Shanghai and Capella, two major Ethereum network upgrades that are expected to occur simultaneously on April 12.

2.Twitter makes unexplained logo change to Dogecoin cryptocurrency image
On Monday, US time, users noted that the blue bird logo on Twitter’s homepage and loading screen had been replaced with the shiba inu image associated with the Dogecoin memecoin cryptocurrency. For hours, neither Twitter nor Musk even acknowledged the change. In typical Musk fashion, he eventually tweeted a meme noting the change.

3.NFT Sales Near $2 Billion in March as Blur Dominates Market
The NFT market surged in February, topping $2 billion in total trading volume per data from DappRadar—a 117% increase from the previous month. And that momentum remained nearly intact into March, with data showing only a slight dip to under $2 billion. The vast majority of that trading volume again came from Blur, with nearly $1.35 billion worth of Ethereum NFT trades on the marketplace.

4.DeFi Divided on French Regulator’s Bid to Rein In Sector
The French Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR), the country’s financial regulator under the central bank, released new DeFi regulatory guidance, and it has the industry divided. In a paper published Monday, the ACPR proposed treating DeFi “interfaces,” such as applications and landing pages, as intermediaries from a regulatory perspective.

5.EU's new crypto asset rules don't go far enough - ECB's McCaul
The European Union's proposed regulations for crypto assets do not go far enough, and safeguards need to be strengthened to capture risks adequately, European Central Bank supervisory board member Elizabeth McCaul said. The European Parliament is set to vote on the Markets in Crypto-assets (MiCA) bill later this month, taking a big step in providing oversight of the crypto world after a series of scandals and collapses.


[Dutch] Welkom bij onze wekelijkse update. Hier vindt u een kort overzicht van nieuws en gebeurtenissen in de cryptomarkt.

1.Ether stijgt naar hoogste punt in negen maanden voor Shapella, liquid staking tokens stijgen
Een aankomende upgrade op het Ethereum netwerk trekt kapitaal naar ether (ETH) en op staking gerichte tokens. Handelaren verwachten in de toekomst hogere prijzen voor deze assets. De interesse voor de handel in ether komt vóór Shapella (een samenvoeging van Shanghai en Capella), dit zijn twee belangrijke upgrades op het Ethereum netwerk, het wordt verwacht dat ze op 12 april plaatsvinden.

2.Twitter wijzigt het logo naar een afbeelding van de Dogecoin crypto
Op maandag (Amerikaanse tijd) merkten gebruikers dat het logo van de blauwe vogel op de startpagina en het laadscherm van Twitter was vervangen door de shiba inu afbeelding. Deze wordt geassocieerd met de Dogecoin memecoin crypto. Urenlang erkenden noch Twitter noch Musk de wijziging. Uiteindelijk tweette hij op een typische Musk manier een meme waarin hij de verandering opmerkte.

3.NFT omzet loopt tegen de $2 miljard in maart nu Blur de markt domineert
De NFT markt steeg in februari en bereikte een totaal handelsvolume van $2 miljard volgens gegevens van DappRadar. Dit is een stijging van 117% ten opzichte van de voorgaande maand. Dat momentum bleef in maart vrijwel intact, de data liet slechts een lichte daling zien  net onder de $2 miljard. Het overgrote deel van dat handelsvolume kwam wederom van Blur, met bijna $1,35 miljard aan Ethereum NFT transacties op de marktplaats.

4.DeFi verdeeld over regelgeving van Franse toezichthouder om sector aan banden te leggen
De Franse ACPR, de financiële toezichthouder onder de centrale bank, heeft nieuwe DeFi richtlijnen in regelgeving vrijgegeven. Dit verdeelt de sector. In een paper die op maandag gepubliceerd werd, stelde de ACPR voor om DeFi 'interfaces' (zoals applicaties en landingspagina's) te behandelen als intermediars vanuit een regelgevend perspectief.

5.Nieuwe EU regels voor crypto gaan niet ver genoeg - McCaul van de ECB
De voorgestelde regelgeving van de Europese Unie voor crypto gaat niet ver genoeg en de beveiliging moet versterkt worden om risico's adequaat af te dekken. Dit zei de commissaris van de Europese Centrale Bank, Elizabeth McCaul. Het Europees Parlement gaat later deze maand stemmen over de Markets in Crypto-assets (MiCA) wet, hiermee wordt een grote stap gezet in het toezicht op de crypto wereld na een reeks schandalen en instortingen.