This Week in Crypto - 17th of August

This Week in Crypto - 17th of August

Benine
Benine

Welcome to our weekly update. Here you’ll find a brief overview of the main news and happenings in the crypto market.

1.Ethereum’s big proof-of-stake blockchain switch could happen on September 15th
The Ethereum network has been on a years-long path to switch its energy-hungry proof-of-work blockchain to a more efficient proof-of-stake system, and now its developers are suggesting a date to make the switch. They propose to make the change when the network reaches a specific difficulty mark, which should occur on September 15th or 16th.

2.SHIB Spikes 30% On Sunday, Dogecoin Climbs
Crypto's top "meme coins" didn't take the weekend off, with both Shiba Inu (SHIB) and Dogecoin (DOGE) seeing notable gains on Sunday.

3.BlackRock launches private trust offering direct bitcoin exposure
Investment manager BlackRock has launched a private trust offering US-based institutional clients exposure to spot bitcoin. The trust will be available to US-based institutional clients and will be BlackRock's first product that offers direct exposure to the price of bitcoin

4.Tornado Cash 'Developer' Arrested in Amsterdam, More Arrests Possible
The Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) of the Netherlands said it arrested a 29-year-old man in Amsterdam on suspicion of "concealing criminal financial flows" and "facilitating money laundering" through crypto mixing service Tornado Cash.

5.Polkadot-based stablecoin aUSD depegs after Acala Network breach
Acala Network, the decentralized finance hub of Polkadot, has been breached and its stablecoin depegged from the dollar mark. Acala's Twitter page posted that it noticed configuration issues regarding the Honzon protocol, which affects its stablecoin aUSD, leading to a vote to pause operations on Acala while it investigated the issue.


Welkom bij onze wekelijkse update. Hier vindt u een kort overzicht van nieuws en gebeurtenissen in de cryptomarkt.

1.Ethereum's grote verandering naar proof-of-stake blockchain vindt misschien plaats op 15 september
Het Ethereum netwerk is al jaren bezig om zijn energieverslindende proof-of-work blockchain om te zetten naar het efficiëntere proof-of-stake. Ontwikkelaars hebben een datum voor deze overstap voorgesteld. Ze stellen voor om te veranderen wanneer het netwerk een specifieke moeilijkheidsgraad heeft bereikt, wat zou moeten gebeuren op 15 of 16 september.

2.SHIB steeg met 30% op zondag, Dogecoin klimt
De top "meme coins" in crypto hebben het afgelopen weekend niet stil gezeten. Zowel Shiba Inu (SHIB) als Dogecoin (DOGE) zagen opmerkelijke winsten op zondag.

3.BlackRock lanceert private trust met directe blootstelling aan bitcoin
Beleggingsbeheerder BlackRock heeft een private trust gelanceerd die institutionele klanten in de VS blootstelt aan bitcoin. De trust zal beschikbaar zijn voor institutionele klanten in de VS en is het eerste product van BlackRock met directe blootstelling aan de prijs van bitcoin.

4.Developer van Tornado Cash gearresteerd in Amsterdam, meerdere arrestaties mogelijk
De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) meldde dat het een 29-jarige man in Amsterdam heeft gearresteerd. Reden hiervoor was verdenking van het "verhullen van criminele geldstromen" en het "faciliteren van witwassen" via de crypto mixing service Tornado Cash.

5.De stablecoin aUSD (gebaseerd op Polkadot) is ontkoppeld na inbreuk op Acala Network
Acala Network (de gedecentraliseerde financiële hub van Polkadot) is gehackt en hun stablecoin is losgekoppeld van de dollar. Acala’s Twitterpagina postte dat het configuratieproblemen had opgemerkt met betrekking tot het Honzon-protocol. Dit beïnvloedde hun stablecoin aUSD, waardoor er werd gestemd om de activiteiten te pauzeren terwijl Acala de kwestie kon onderzoeken.