This Week in Crypto - 13th of April

This Week in Crypto - 13th of April

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] Welcome to our weekly update. Here you’ll find a brief overview of the main news and happenings in the crypto market.

1.Ethereum’s Shanghai Upgrade Is Complete, Starting New Era of Staking Withdrawals
Ethereum’s Shanghai hard fork, also referred to as “Shapella,” has been finalized, enabling withdrawals for users who have “staked” their ether (ETH) to secure and validate transactions on the blockchain. The Shanghai upgrade was triggered at 22:27 UTC, and finalized at about 22:42 UTC.

2.Bitcoin Leads Crypto Rally, Climbing Above $30,000, With Possible Boost From Short Squeeze
Bitcoin has topped $30,000 for the first time time since June, reaching its highest level in 10 months. Analysts from crypto analytics provider K33 Research wrote in a report: “Increased activity on CME before and during the initial spike towards $29,000 suggests that CME traders were behind the initial push higher.” Binance traders “unwillingly” followed above $30,000 in a possible short squeeze.

3.G7 to discuss digital currency standards, crypto regulation
Group of Seven (G7) advanced economies will consider how best to help developing countries introduce central bank digital currencies (CBDC) consistent with appropriate international standards, Japan's top currency diplomat Masato Kanda said on Tuesday.

4.S. Korean Crypto Exchange Gdac Hacked for Nearly $13M
South Korean crypto exchange Gdac was hacked for nearly $13 million on Sunday. Hackers transferred nearly $13 million worth of crypto, 23% of its total custodial assets, from Gdac's hot wallet to an unidentified wallet. Gdac said it has notified the authorities about the hack and is working to recover the funds.

5.Twitter will be added to dogecoin Ponzi scheme litigation if Elon Musk cannot get case dismissed
Twitter will be added as a defendant in the class action lawsuit that alleges dogecoin is a Ponzi scheme being manipulated by Elon Musk, if the plaintiffs get their way. Lawyers for Tesla, the Dogecoin Foundation, and Musk asked a U.S. federal district court in New York to dismiss the case against them on March 31. The case was brought by investors who lost money when the price of dogecoin collapsed between 2019 and 2021, after Musk appeared to stop supporting the memecoin.


[Dutch] Welkom bij onze wekelijkse update. Hier vindt u een kort overzicht van nieuws en gebeurtenissen in de cryptomarkt.

1.Ethereum's Shanghai upgrade is voltooid, markeert het begin van Staking opnames
Ethereum's Shanghai hard fork, ook wel "Shapella" genoemd, is voltooid. Hierdoor zijn opnames mogelijk voor gebruikers die hun ether (ETH) hebben "gestaket" om transacties op de blockchain te beveiligen en te valideren. De Shanghai upgrade werd geactiveerd om 22:27 UTC en was afgerond om 22:42 UTC.

2.Bitcoin leidt crypto rally en klimt boven de $30.000, met mogelijke boost door short squeeze
Bitcoin is voor het eerst sinds juni over de grens van $30.000, hiermee bereikt het ‘t hoogste punt in 10 maanden. Analisten van crypto analyseprovider K33 Research schreven in een rapport: "Toegenomen activiteit op CME voor en tijdens de eerste piek naar $29.000 suggereert dat CME handelaren achter de eerste push hoger zaten." Handelaren van Binance volgden "ongewild" boven de $30.000 in een mogelijke short squeeze.

3.G7 bespreekt standaarden van digitale valuta, cryptoregulering
Geavanceerde economieën van de Groep van Zeven (G7) overwegen hoe ontwikkelingslanden het beste kunnen worden geholpen bij het invoeren van digitale valuta van de centrale bank (CBDC) in overeenstemming met de internationale normen, zei Japanse currency diplomaat Masato Kanda op dinsdag.

4.Zuid-Koreaanse Crypto Exchange Gdac gehackt voor bijna $13 miljoen
De Zuid-Koreaanse crypto exchange Gdac is zondag voor bijna $13 miljoen gehackt. Hackers hebben een kleine $13 miljoen aan crypto (23% van de totale bewaarde assets) overgedragen van Gdac's hot wallet naar een niet-geïdentificeerde wallet. Gdac heeft de autoriteiten op de hoogte gesteld van de hack en werkt aan het terugkrijgen van het geld.

5.Twitter wordt aan dogecoin Ponzi scheme rechtszaak toegevoegd als Elon Musk de zaak niet kan laten seponeren
Twitter wordt als gedaagde toegevoegd in de class action-rechtszaak die beweert dat dogecoin een Ponzi scheme is dat wordt gemanipuleerd door Elon Musk, als eisers hun zin krijgen. Op 31 maart vroegen advocaten van Tesla, de Dogecoin Foundation en Musk aan een Amerikaanse federale districtsrechtbank in New York om de zaak tegen hen af te wijzen. De zaak werd aangespannen door investeerders die geld verloren toen de prijs van dogecoin tussen 2019 en 2021 instortte, nadat Musk leek te stoppen met het ondersteunen van de memecoin.