The Ethereum Merge Explained

The Ethereum Merge Explained

Benine
Benine

Update 14.09:

Deposits and withdrawls of ETH and ERC-20 tokens will go into maintenance and won't be available starting this evening, at 00:00 CEST.

We will reenable deposits and withdrawals after the Merge, and once the network is stable.


The Merge is Ethereum's long-awaited transition from the Proof of Work consensus mechanism to Proof of Stake. This new consensus mechanism will require much less energy, and is estimated to be about 99% more energy efficient.

When will the Merge take place?

When exactly the merge will happen is currently unknown, but the Ethereum foundation expects the Merge to take place sometime between September 10 and 20.

What does this mean for me?

You do not need to do anything to safeguard your existing ETH and ERC-20 tokens during the Merge. They will remain safe in your account after the Merge has taken place, as they always have.

However, since the Merge is an unprecedented event in Ethereum’s history, caution must be exercised by all parties. Volatility can be high during the merge, and it is important that you are comfortable with the level of risk you are exposed to as an Ethereum holder.

When the Merge happens, it will not be possible to deposit or withdraw Ethereum or any ERC-20 assets for an extended period of time. This also applies to all ERC-20 tokens. As soon as the Merge starts, we will keep you updated on the latest developments. For more in-depth information about the merge at Bitvavo, please read this article.

Ethereum PoW tokens

It is currently unknown whether a hard fork will emerge and a Ethereum PoW chain will exist. Because of the uncertainty around the Merge, including the security of the chain and liquidity of the tokens, we can’t guarantee that we will support a hypothetical Ethereum fork. We will evaluate the listing after the Merge has been completed and there’s full visibility on the outcome of this event. Until further notice, we will not support the Proof of Work version of ETH or any ERC-20 tokens after The Merge.

If you want to make sure you receive the PoW-tokens in case of a hard fork, we recommend that you withdraw the assets to a wallet of your choice before the Merge so you have full control of your assets yourself. You can find more information about how to withdraw your assets here.

Proof of Work vs Proof of Stake

Proof of Work is a consensus mechanism used by blockchains to validate transactions and add blocks to the blockchain. In this mechanism, miners must solve a complex cryptographic puzzle in order to validate all transactions, which requires computing power and takes a lot of energy. The miner who is the first to solve the puzzle adds a block to the blockchain and receives a reward.

Proof of Stake is a different consensus mechanism where instead of miners, validators are the ones adding new blocks to the blockchain. Validators stake funds for the right to add a new block, and the network is secured by the fact that a rogue validator would lose his funds staked, so all validators have a financial incentive to remain honest. Validators are chosen in advance, so only one validator is busy approving transactions and adding blocks. Proof of stake is designed for efficiency, both in terms of energy consumption and the time necessary to add a new block to the blockchain.

Want to read more about the Merge? You can read about the most recent updates on this page from Ethereum.


De Merge Uitgelegd

Misschien heeft u er al over gelezen: de Merge. Het gaat over Ethereum’s langverwachte transitie van het Proof of Work consensus mechanisme naar Proof of Stake. Met dit nieuwe consensus mechanisme zal er veel minder energie nodig zijn, het is namelijk ongeveer 99% energiezuiniger.

Wanneer vindt de Merge plaats?

Na jaren van onderzoek en debat, gaat de Merge eindelijk gebeuren. Ethereum verwacht dat de Merge ergens tussen 10 en 20 september plaats zal vinden.

Wat betekent dit voor u?

Aangezien de Merge een gebeurtenis is die niet eerder is voorgekomen in de geschiedenis van Ethereum, is het belangrijk dat alle partijen voorzichtig zijn. De volatiliteit tijdens de Merge kan hoog zijn en het is belangrijk dat u comfortabel bent met het risiconiveau, waaraan u als Ethereum-houder wordt blootgesteld.

Wanneer het zover is, zal het voor bepaalde tijd niet mogelijk zijn om Ethereum te storten of op te nemen. Dit geldt ook voor andere ERC-20 tokens (zoals Tether, Shiba Inu, Chainlink etc)). Zodra de Merge begint (wanneer dit exact is, is nog niet bekend), houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wilt u meer lezen over de Merge? Lees ons FAQ artikel over hoe Bitvavo met de Merge om gaat.

Ethereum PoW tokens

Het is momenteel niet bekend of er een hard fork zal ontstaan en of er een Ethereum PoW-blockchain zal bestaan. Vanwege de onzekerheid over deze situatie kunnen we niet garanderen dat we een Ethereum hardvork gaan ondersteunen. We zullen opnieuw evalueren nadat The Merge is voltooid en er volledig zicht is op de uitkomst van deze gebeurtenis. Vooralsnog zullen wij de Proof of Work versie van ETH of alle ERC-20 tokens na The Merge niet meer ondersteunen.

Als u er zeker van wilt zijn dat u de PoW-tokens ontvangt, raden wij u aan om de tegoeden vóór The Merge op te nemen naar een wallet naar keuze, zodat u zelf de volledige controle over uw tegoeden hebt. Meer informatie over het opnemen van uw tegoeden vindt u hier.

Proof of Work vs Proof of Stake

Proof of Work is een consensus mechanisme dat wordt gebruikt door blockchains om transacties te valideren en blokken toe te voegen aan de blockchain. Bij dit mechanisme moeten miners een complexe cryptografische puzzel oplossen om zo alle transacties te kunnen valideren, hiervoor moeten ze over voldoende computerkracht beschikken en dit kost veel energie. De miner die als eerste de oplossing heeft, krijgt een beloning.

Proof of Stake is net als Proof of Work een consensus mechanisme. Ook hier valideren machines transacties (ook wel validators genoemd). Om een validator te worden, moeten tokens ingezet worden. Dit kent u misschien wel als staking. Op basis van de omvang van de stake worden validators gekozen om een blok toe te voegen. Validators worden van tevoren gekozen, waardoor er maar één validator bezig is met het goedkeuren van transacties en toevoegen van blokken. Dit in tegenstelling met Proof of Work waar veel miners aan de slag gaan met het goedkeuren van transacties. Omdat Proof of Stake veel efficiënter werkt, is het energiezuiniger maar kan het ook sneller transacties goedkeuren. Hierdoor is het netwerk sneller.


Meer lezen over de Merge? Op deze pagina van Ethereum leest u over de meest recente updates.