Staking Updates: SOL, LUNA, ATOM Now Available for Staking

Staking Updates: SOL, LUNA, ATOM Now Available for Staking

Clement
Clement

We have a few updates for you about staking at Bitvavo; a Dutch version of this announcement is available below the English.

Three New Assets to Stake

Let's start with the good news: starting today, three new assets are joining Bitvavo's staking offering. This means more opportunities to make the most out of your assets at Bitvavo. As always, Bitvavo's staking offering is flexible; you can choose to stake or unstake your crypto at any moment.

The three assets added and their yearly APYs are:

 • Solana (SOL): 5% reward on your staked Solana
 • Luna (LUNA2): 6% reward on your staked Luna
 • Cosmos (ATOM): 10% reward on your staked Cosmos

With this addition, Cosmos (ATOM) is now the highest yielding asset on Bitvavo, with an APY of 10%, surpassing the Icon (ICX) that remains at 7.5%. In the coming period we will keep working on making our staking offering even more attractive.

Staking In the App

In addition to the new assets, a new staking section has been added to the Bitvavo app. You will now be able to see detailed information about your staking activities and rewards right from the Bitvavo app.

Cardano APY Change

While we were reevaluating our staking offering, we also felt the need to adjust staking on one other coin: Cardano (ADA).

 • Cardano (ADA): 4.25% reward on your staked Cardano (previously 5%)

The decision to change and adjust this staking rate is part of a complete review of our staking offering, to make sure our staking program is strong and sustainable. The staking reward rates for Cardano have decreased over time to an average pool rate of around 4,5%. Besides the average pool rate, the actual received rewards depend on:

 • Blocks per Epochs - indicating the number of blocks that have been created in a specific period of time;
 • Pledge - the amount of ADA contributed by the staking operator;
 • Costs - the percentage of the total pool reward that operators keep for themselves;
 • Luck - reflects the protocol randomness. If a pool creates more blocks than it would be expected based on the stake then the number is higher than 100%. And vice versa, if a pool creates fewer blocks than it would be expected then the number is less than 100%.

During the last period, Bitvavo’s staking pools have yielded fewer rewards than expected, which led to this adjustment of the staking rewards. More information about this is available here.

We believe that with the addition of three assets with attractive APYs, our staking offering is stronger today than it was yesterday - despite the APY adjustment to Cardano - and we will keep working on making our staking offering even more attractive during the coming period.

Not a Bitvavo user yet? Join 1 million users buying and selling crypto on Bitvavo, one of Europe's leading crypto exchanges.


We hebben een paar updates over ons stakingaanbod. U leest er alles over in dit bericht.  

Drie nieuwe valuta om te staken

Vanaf vandaag zijn er drie nieuwe valuta die u kunt staken bij Bitvavo. Dit betekent meer mogelijkheden voor u om het maximale uit uw digitale valuta te halen. Zoals altijd is ons stakingbeleid flexibel; u kunt kiezen om staking uit of aan te zetten wanneer u wilt.

Dit zijn de drie nieuwe valuta die u kunt staken met dito APY’s:

 • Solana (SOL): 5% beloning wanneer u staking inschakelt voor Solana
 • Terra 2.0 (LUNA2): 6% beloning wanneer u staking inschakelt voor Luna
 • Cosmos (ATOM): 10% beloning wanneer u staking inschakelt voor Cosmos

Dit betekent dat Cosmos (ATOM) nu de valuta is met de hoogste APY (namelijk 10%). Dit was voorheen Icon (ICX) met 7.5%. In de komende periode gaan we er aan werken om ons stakingaanbod nóg aantrekkelijker te maken.

Staking in de app

Ook is er een nieuw stakingoverzicht toegevoegd aan de Bitvavo-app. U kunt hier nu gedetailleerde informatie over uw stakingactiviteiten en -opbrengsten vinden.

Cardano APY aanpassing

Tijdens het herevalueren van ons stakingaanbod, hebben we ook Cardano (ADA) aangepast.

 • Cardano (ADA): 4.25% beloning wanneer u staking inschakelt voor Cardano (dit was eerst 5%)

De beslissing om de percentages te wijzigen, is vanwege een volledige herziening van ons stakingaanbod. Met als doel om ons aanbod sterk en duurzaam te houden. De stakingbeloningen voor Cardano zijn met de tijd gedaald tot een gemiddelde pool rate van ongeveer 4,5%. Naast de gemiddelde pool rate, zijn de ontvangen beloningen afhankelijk van:

 • Blokken per periode - het aantal blokken die in een bepaalde periode zijn gemaakt;
 • Belofte - De hoeveelheid ADA dat is bijgedragen door de staking operator;
 • Kosten - het percentage van de totale pool rewards die operators voor zichzelf houden;
 • Geluk - dit betekent de willekeur van het protocol. Als er meer blokken gecreëerd worden dan op basis van de inzet wordt verwacht, is het aantal hoger dan 100%. En vice versa, als er minder blokken worden gecreëerd dan verwacht, is het aantal minder dan 100%.

De afgelopen periode hebben de staking pools van Bitvavo lagere beloningen opgeleverd dan verwacht. Daarom hebben we ook deze aanpassing gemaakt. Meer informatie daarover vindt u hier.

We geloven dat ons stakingaanbod sterker is geworden met de toevoeging van drie valuta met aantrekkelijke APY's. Ondanks de APY-aanpassing van Cardano. We werken er daarnaast hard aan om ons stakingaanbod nog aantrekkelijker te maken.

Heeft u nog geen Bitvavo-account? Voegt u zich dan bij de 1 miljoen gebruikers en wordt onderdeel van een van de grootste exchanges van Europa.