Scheduled maintenance

Scheduled maintenance

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] On April 16th we will upgrade our database. During this maintenance, our platform will be offline.

When is it scheduled?

On April 16th, 03:30 CEST there will be scheduled maintenance on the Bitvavo platform to upgrade our database to a newer version. The maintenance will last until 06:00 CEST. During these hours, Bitvavo will not be accessible.

Limit orders will not be executed

In case you have open limit orders, please note that these will not be executed during our maintenance. These open orders will remain in the order book so they can be matched based on the price action after trading has resumed.

If you have any questions about our maintenance, please contact our support team at support@bitvavo.com


[Dutch] Op 16 april gaan we onze database upgraden. Tijdens dit onderhoud is ons platform offline.

Wanneer vindt het plaats?

Op 16 april, 03:30 CEST vindt er onderhoud plaats aan het Bitvavo platform om onze database te upgraden naar een nieuwere versie. Het onderhoud duurt tot 06:00 CEST. Tijdens deze uren is Bitvavo niet beschikbaar.

Limietorders worden niet uitgevoerd

Als je openstaande limietorders hebt, houd er dan rekening mee dat ze niet worden uitgevoerd tijdens ons onderhoud. Deze openstaande orders blijven in het orderboek, ze kunnen worden gematcht op basis van de prijsontwikkeling nadat de handel is hervat.

Heb je vragen over het onderhoud? Neem dan contact op met ons support team via support@bitvavo.com