DCG Update Statement
(15-12-2022)

DCG Update Statement (15-12-2022)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the Dutch version below.

Response Bitvavo to situation DCG (English)
Bitvavo Custody BV, a part of the Bitvavo Group, has used services from the Digital Currency Group and its subsidiaries ("DCG") to offer off-chain staking services to its clients. DCG is currently experiencing liquidity problems due to the current turbulence in the cryptomarket. As a result, DCG has suspended repayments until this liquidity issue has been resolved. DCG indicated that the outstanding deposits will be reimbursed and that it will present a plan in the coming weeks.

No impact on the Bitvavo platform
The current situation at DCG does not have any impact on the Bitvavo platform. Bitvavo will continue to offer the services that our customers expect from us.

Bitvavo manages approximately EUR 1.6 billion in deposits and digital assets. Of this amount, EUR 280 million has been allocated to DCG. Bitvavo is able to prefund any locked assets at DCG, to ensure that withdrawals of customer assets will be able to be processed at any time, meaning that Bitvavo customers are not exposed to DCG liquidity issues.

Bitvavo, together with other corporate clients of DCG, is actively corresponding with DCG. The expectation is that the outstanding deposits will be reimbursed by DCG over time.

All deposits and digital assets of Bitvavo’s customers can be withdrawn immediately and at any time
Bitvavo has been making a profit since its inception and is in a financially solid position. In the unlikely event that the situation at DCG will change, Bitvavo will step in to protect its customers. DCG’s debt will not create an obstacle for Bitvavo to fulfil this obligation.

Off-chain staking services
Participating in the off-chain staking services is optional, and is disabled by default. Clients can choose to enable off-chain staking services, to earn additional rewards on their assets. Due to current market conditions and to protect our customers, off-chain staking rates will be revised in Q1 2023. While we understand adjusting future off-chain staking rewards impacts Bitvavo customers, we have concluded that there is currently no longer a sufficiently significant or stable market to offer the current off-chain staking rewards in a way that meets our standards.

Safety comes first
Bitvavo has become one of the leading European digital asset exchanges, thanks to our customers’ trust in responsibly handling digital assets. Bitvavo ensures that Bitvavo customers will have secure, safe and fair access to digital assets on the Bitvavo platform. At Bitvavo safety and continuity of our services will always be our paramount objective:

 • Customer assets are held 1:1
  Bitvavo is a full-reserve exchange and custodian. This means that customer funds held on Bitvavo are held 1:1 and available for withdrawal at any time and we do not do anything with your funds unless explicitly authorized and directed to do so by the customer.
 • Insured custody providers
  Bitvavo utilises insured custody providers, who specialise in the safe storage of digital assets.
 • The customer chooses
  Bitvavo will never use or lend the customer's resources without explicit permission. In addition, our risk management is designed to protect our customers' assets. For this reason, all customer credits can be withdrawn immediately and at any time.

Questions?
We are actively working to improve the transparency of the funds we hold for our customers. A comprehensive proof-of-reserve system is part of this. We will continue to actively inform our customers about developments. For any questions, please contact support@bitvavo.com or check the frequently asked questions.

 • Customers - support@bitvavo.com
 • Corporate Customers - corporate@bitvavo.com
 • Press - press@bitvavo.com

Reactie Bitvavo op situatie DCG (Nederlands)
Bitvavo Custody BV, een onderdeel van de Bitvavo Group, heeft gebruik gemaakt van diensten van de Digital Currency Group en haar gelieerde ondernemingen (DCG) om off-chain stakingdiensten aan haar klanten aan te bieden. DCG ondervindt momenteel liquiditeitsproblemen door de huidige turbulentie op de cryptomarkt. Als gevolg hiervan heeft DCG de aflossingen opgeschort totdat dit liquiditeitsprobleem is opgelost. DCG geeft aan de openstaande deposito's te zullen terugbetalen en de komende weken met een plan te komen.

Geen impact op het Bitvavo-platform
De huidige situatie bij DCG heeft geen invloed op het Bitvavo-platform. Bitvavo blijft de diensten aanbieden die onze klanten van ons gewend zijn.

Bitvavo beheert ongeveer EUR 1,6 miljard aan deposito's en digitaal vermogen. Van dit bedrag is EUR 280 miljoen ondergebracht bij DCG. Bitvavo kan alle vergrendelde assets bij DCG voorfinancieren, om ervoor te zorgen dat opnames van assets van klanten op elk moment kunnen worden verwerkt. Dat betekent dat klanten van Bitvavo niet worden geraakt door de DCG-liquiditeitsproblemen.

Bitvavo is actief in gesprek met DCG, samen met andere zakelijke klanten van DCG. De verwachting is dat de uitstaande deposito's op termijn door DCG zullen worden terugbetaald.

Alle tegoeden en digitale assets van Bitvavo’s klanten kunnen direct en op elk moment worden opgenomen
Bitvavo maakt vanaf de oprichting winst en staat er financieel goed voor. Mocht de situatie bij DCG onverhoopt veranderen, dan grijpt Bitvavo in om haar klanten te beschermen. De schuld van DCG vormt voor Bitvavo geen belemmering om aan deze verplichting te voldoen.

Off-chain stakingdiensten
Deelname aan de off-chain stakingdiensten is optioneel en is standaard uitgeschakeld. Klanten kunnen ervoor kiezen om off-chain stakingdiensten in te schakelen om extra beloningen op hun assets te krijgen. Vanwege de huidige marktomstandigheden en om onze klanten te beschermen, zullen de tarieven voor off-chain staking in het eerste kwartaal van 2023 worden herzien. We begrijpen dat het aanpassen van toekomstige off-chain stakingbeloningen gevolgen heeft voor klanten van Bitvavo. Toch concluderen wij dat er momenteel niet langer een voldoende significante of stabiele markt is om de huidige off-chain stakingbeloningen aan te bieden op een manier die voldoet aan onze normen.

Veiligheid staat voorop
Door het vertrouwen van onze klanten is Bitvavo één van de grootste Europese handelsplatformen voor digitale assets geworden. Bitvavo zorgt ervoor dat klanten veilig en transparant toegang hebben tot digitale middelen op het Bitvavo-platform. Bij Bitvavo staat veiligheid en continuïteit van de dienstverlening altijd voorop:

 • De assets van klanten worden 1:1 aangehouden
  Bitvavo is een full reserve exchange en custodian. Bitvavo houdt haar klanttegoeden en digitale assets 1:1 aan, deze zijn op elk moment beschikbaar voor opname, en Bitvavo doet niets met deze middelen zonder expliciete toestemming in opdracht van de klant.
 • Verzekerde custody providers
  Bitvavo maakt gebruik van verzekerde custody providers. Zij zijn gespecialiseerd in de veilige opslag van digitale assets.
 • De klant kiest
  Bitvavo zal nooit middelen van de klant gebruiken of uitlenen zonder uitdrukkelijke toestemming. Bovendien is ons risicobeheer ontworpen om de assets van onze klanten te beschermen. Om deze reden kunnen alle klant-tegoeden onmiddellijk en op elk moment worden opgenomen.

Vragen?
We werken actief aan het verbeteren van de transparantie van de tegoeden die we voor onze klanten aanhouden. Een uitgebreid proof-of-reserve systeem maakt hier deel van uit. We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.

 • Klanten - support@bitvavo.com
 • Zakelijke klanten - corporate@bitvavo.com
 • Pers - press@bitvavo.com