How to recognize a crypto scam?

How to recognize a crypto scam?

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] Scams come in various forms and levels of credibility, therefore they can be very hard to identify. Unfortunately, scams (also) take place in the world of digital assets. We would like to make you aware of different types of scams so you can prevent them from happening to you.

Types of scams

Scams can take many forms. Below you will find some common scam types:

 1. Boilerroom fraud (Forex broker fraud): investment parties or crypto projects that promise very high returns by investing. Often accompanied by an online personal ‘account manager’.
 2. Tech support fraud: a fraudster posing as a support employee of a tech company indicating that you have been hacked, that you have a virus, or an outdated license. This problem could allegedly be solved with payment in crypto. Fraudsters can reach out via Whatsapp for example.
 3. Crypto recovery fraud: parties that pretend they can recover crypto that has been lost (i.e. due to a faulty transfer or a scam).

How to recognize scams

Whenever you want to invest, it’s best to do your research first. We will give you some characteristics to help you identify a potential scam:

 • Scammers often build an (intense) online relationship with the victim.
 • Scammers often promise high returns and low risk. A guaranteed profit is extremely suspicious.
 • Scammers often use high-pressure tactics, such as urgent deadlines, limited availability or missed opportunities.
 • Scammers often will ask for access to your personal accounts (such as a bank account, Bitvavo account, or personal wallet).
 • Scammers will often use a slick and professional-looking website with fake price charts and an unrealistic fast-increasing balance.

Once victims have invested their money, they may find that the securities are worthless or that they cannot be sold. The fraudsters may disappear, or they may continue to contact their victims with false promises of high returns, while in reality, they are simply trying to extract more money. Trust your instincts. If something sounds too good to be true, it probably is.

Contact with Bitvavo

Please note that Bitvavo never reaches out to customers via WhatsApp, Telegram, or Facebook. We only reach out through support@bitvavo.com and compliance@bitvavo.com or via phone after we made an appointment via email.

Our website

When visiting our website, it's best to go straight to bitvavo.com and not use a search engine. Malicious entities may advertise themselves as Bitvavo.

Anti-phishing code

To ensure that emails from Bitvavo are really from us, you can use an anti-phishing code. This is a unique code that is included in every automated email you receive from Bitvavo. Be sure to always check whether the code is there and if this code is identical to the one you have entered in your Bitvavo account. Read more about anti-phishing codes.

If you notice unusual behavior or if you are in doubt about something, please let us know by sending an email to support@bitvavo.com with the subject "Urgent" so we can take action together as soon as possible to limit potential damages.


[Dutch] Er zijn verschillende vormen scams, sommige zijn makkelijk te identificeren maar anderen lijken behoorlijk echt. Helaas komen scams (ook) bij digitale valuta voor. Daarom maken we je graag bewust van de verschillende soorten oplichting zodat je ze in de toekomst kunt voorkomen.

Type scams

 1. Boilerroomfraude (Forex-broker fraude): investeringspartijen of cryptoprojecten die zeer hoge rendementen beloven door te beleggen. Vaak is er een persoonlijke online ‘accountmanager’.
 2. Tech support fraude: een fraudeur die zich voordoet als support medewerker van een tech bedrijf en aangeeft dat je gehackt bent, dat je een virus hebt of een verouderde licentie. Dit probleem kan zogenaamd worden opgelost met betaling in crypto. Fraudeurs kunnen bijvoorbeeld contact opnemen via Whatsapp.
 3. Herstel van crypto fraude: partijen die doen alsof ze verloren crypto kunnen herstellen (nadat je het verkeerd hebt overgemaakt of na fraude).

Hoe herken je scams?

Als je gaat investeren, is het goed om eerst onderzoek te doen. Onderstaande karakteristieken helpen je om een eventuele scam te identificeren:

 • Oplichters bouwen vaak een (intense) online relatie op met het slachtoffer.
 • Oplichters beloven vaak een hoog rendement en een laag risico. Gegarandeerde winst is altijd verdacht.
 • Oplichters gebruiken meestal tactieken waarbij ze druk uitoefenen, zoals urgente deadlines, beperkte beschikbaarheid of gemiste kansen.
 • Oplichters vragen om toegang tot je persoonlijke rekeningen (zoals een bankrekening, Bitvavo account of persoonlijke wallet).
 • Oplichters hebben een gelikte en professioneel ogende website met valse prijsgrafieken en een onrealistisch snel stijgend saldo.

Zodra slachtoffers hun geld hebben ingelegd, ontdekken ze dat de beleggingen waardeloos zijn of dat ze niet kunnen worden verkocht. Fraudeurs verdwijnen of blijven contact opnemen met valse beloften over hoge opbrengsten, om zo nog meer geld te verdienen. Vertrouw je gevoel. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak zo.

Contact met Bitvavo

Let op: Bitvavo neemt nooit contact op met klanten via WhatsApp, Telegram of Facebook. We nemen alleen contact op via support@bitvavo.com en compliance@bitvavo.com of telefonisch nadat we een afspraak hebben gemaakt per e-mail.

Onze website

Als je onze website bezoekt, kun je het beste direct naar bitvavo.com gaan en geen zoekmachine gebruiken. Hackers kunnen zichzelf adverteren als Bitvavo.

Anti-Phishing code

Om er zeker van te zijn dat e-mails van Bitvavo ook écht van ons zijn, kun je een anti-Phishing code gebruiken. Dit is een unieke code die is opgenomen in elke geautomatiseerde e-mail die je van Bitvavo ontvangt. Controleer altijd of de code aanwezig is en of deze code identiek is aan de code die je in je Bitvavo account hebt ingevoerd. Lees hier meer over anti-Phishing codes.

Zie je iets ongebruikelijks of twijfel je ergens over? Stuur ons dan een e-mail naar support@bitvavo.com met in het onderwerp "Dringend", zo kunnen we samen snel actie ondernemen en mogelijke schade beperken.