Bitvavo lists Moonriver (MOVR)

Bitvavo lists Moonriver (MOVR)

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] From today on, the token Moonriver (MOVR) is available on the Bitvavo platform for trading.

Moonriver is a companion network to Moonbeam and provides a so-called ‘canary network’ - a network used for testing new blockchains or new versions of blockchains. New code ships to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code ships to Moonbeam on Polkadot. As a decentralized smart contract platform, Moonriver requires the MOVR token to function.

Some of the uses of the MOVR token on Moonriver include:

  • Supporting the gas metering of smart contract execution
  • Incentivizing collators and powering the mechanics around the creation of a decentralized node infrastructure on which the platform can run
  • Facilitating the on-chain governance mechanism
  • Paying for transaction fees on the network

Read more about Moonriver.

Interested in this asset? Join our 1 million+ users and start trading.


[Dutch] Vanaf vandaag kun je handelen in Moonriver (MOVR) bij Bitvavo.

Moonriver is een begeleidend netwerk voor Moonbeam en biedt een zogeheten ‘canary network’ - dit is een netwerk dat gebruikt wordt voor het testen van nieuwe blockchains of nieuwe versies van blockchains. De code gaat eerst naar Moonriver, waar het getest en geverifieerd kan worden onder reële economische omstandigheden. Eenmaal bewezen, wordt dezelfde code verzonden naar Moonbeam op Polkadot. Aangezien Moonriver een gedecentraliseerd smart contractplatform is, heeft Moonriver het MOVR token nodig om te functioneren.

Je kunt MOVR voor de volgende dingen gebruiken:

  • Het ondersteunen van gasmeting op smart contract uitvoering
  • Het stimuleren van collators en mechanics rond het creëren van een gedecentraliseerde node infrastructuur waarop het platform kan draaien
  • Faciliteren van het on-chain governance mechanisme
  • Betalen voor transactiekosten op het netwerk

Lees meer over Moonriver.

Geïnteresseerd in deze asset? Maak een account aan bij Bitvavo en handel vandaag nog.