DCG Update Statement
(02-01-2023)

DCG Update Statement (02-01-2023)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the Dutch version below.

[English] As previously reported, Bitvavo, along with other creditors and advisors, is actively in conversations with DCG to recover the resulting debt as soon as possible.

Diligence is paramount
Talks with DCG are still ongoing and a solution seems to be in sight. Between Christmas and New Year's Eve, concrete proposals were discussed between creditors and DCG.

Although all parties would obviously like to see a solution sooner rather than later, as is also clear from the open letter of Gemini to DCG, diligence is important and it still requires some time to reach a conclusion.

With that in mind, we feel it is important to once again state that this situation has no impact on Bitvavo customers.

No uncertainty for customers
Earlier, we indicated that the current situation regarding DCG does not impact Bitvavo's customers, its platform and its services. Bitvavo has guaranteed the outstanding amount and thus assumed the risk on behalf of its customers.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are illustrated by our actions. Our strong, independent financial position enables us to act in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.

  • Customers - support@bitvavo.com
  • Corporate customers - corporate@bitvavo.com
  • Press - press@bitvavo.com

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om de ontstane schuld zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

Zorgvuldigheid staat voorop
De gesprekken met DCG zijn nog steeds gaande en een oplossing lijkt in zicht. Zo zijn er tussen kerst en Oud & Nieuw concrete voorstellen besproken tussen crediteuren en DCG.

Hoewel alle partijen die oplossing natuurlijk liever vandaag zien dan morgen, zoals ook blijkt uit de open brief van Gemini aan DCG, staat zorgvuldigheid voorop en vraagt het nog enige tijd om tot afronding te komen.

In dat kader vinden we het belangrijk nogmaals aan te geven dat deze situatie geen impact heeft voor Bitvavo klanten.

Geen onzekerheid voor klanten
Eerder gaven we al aan dat de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact heeft op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?
Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiƫle positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.

  • Klanten - support@bitvavo.com
  • Zakelijke klanten - corporate@bitvavo.com
  • Pers - press@bitvavo.com