Bitvavo x Blockpit

Bitvavo x Blockpit

Benine
Benine

Please find the Dutch version below.

[English] It’s our mission to make digital assets available for everyone. That’s why we partnered with Blockpit, a company that specialises in generating tax reports. With their technology, you can do your crypto taxes within minutes.

About Blockpit

Blockpit is a leading European provider of compliant crypto tax solutions. Their tax frameworks have been analysed by KPMG and are continuously updated to reflect the current legal requirements. When using Blockpit’s service, you import all your assets’ data. With this, Blockpit can generate a compliant tax report that you can file directly at your tax office.

Country-specific reports

Blockpit’s technology applies to multiple European countries as their tax reports are country-specific, and adjusted to the regulatory framework of the country where you pay taxes. They offer tax reports for Germany, The Netherlands, Belgium, Spain, France, and other countries.

Track your portfolio

There is more. The tax reports are not only limited to your assets stored on the Bitvavo platform. It’s for all your assets, even if they’re stored on a different exchange or wallet. Blockpit tracks these digital assets daily via an API interface and directly from various Blockchains. From this data, Blockpit creates a compliant tax report which you can submit right away to your tax office and even at your bank when cashing out and being prompted for proof of origin.

How to export a tax report?

Getting started is easy. Log in to your Bitvavo account and go to your transaction history screen. There, click the button ‘Tax Report via Blockpit’. A screen will pop up which takes you to the Blockpit environment. Customers of Bitvavo receive a special discount of 35%.

Generate your tax report fast and easy


[Dutch] Het is onze missie om digitale valuta toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom zijn we een samenwerking met Blockpit aangegaan, een bedrijf dat zich specialiseert in het genereren van belastingrapport. Met hun technologie, kunt u uw crypto belasting binnen enkele minuten doen.

Over Blockpit

Blockpit is een toonaangevende Europese aanbieder die hulp biedt bij het aangeven van uw belastingen op het gebied van digitale valuta. Hun belastingkaders zijn geanalyseerd door KPMG en worden voortdurend bijgewerkt om aan de huidige wettelijke vereisten te voldoen. Wanneer u de service van Blockpit gebruikt, kunt u alle gegevens van uw digitale valuta importeren. Hiermee genereert Blockpit een belastingrapport dat u direct bij de Belastingdienst kunt indienen.

Landspecifieke rapporten

De technologie van Blockpit geldt voor meerdere Europese landen omdat hun belastingrapporten landspecifiek zijn, ze zijn aangepast aan het regelgevingskader van het land waar u belasting betaalt. Blockpit biedt belastingrapporten voor Duitsland, Nederland, België, Spanje, Frankrijk en andere landen.

Track uw portfolio

Er is meer. De belastingrapporten zijn niet beperkt tot uw assets op het Bitvavo-platform. U kunt in het rapport al uw assets opnemen, ook als ze op een andere exchange of wallet staan. Blockpit trackt deze digitale valuta dagelijks via een API interface en direct van verschillende Blockchains. Met deze gegevens genereert Blockpit een belastingrapport dat u gelijk kunt indienen bij de Belastingdienst of kunt gebruiken bij uw bank als Certificaat van Oorsprong.

Hoe exporteert u een belastingrapport?

Log in op uw Bitvavo-account en ga naar uw transactie geschiedenis. Klik dan op de knop rechtsboven waar ‘Belastingrapport via Blockpit’ staat. Er wordt nu een scherm geopend die u naar Blockpit brengt. Klanten van Bitvavo krijgen een speciale korting van 35%.

Genereer snel uw belastingrapport