Bitvavo verwelkomt overstappers LiteBit*

Bitvavo verwelkomt overstappers LiteBit*

Bitvavo
Bitvavo

*Na goedkeuring van de ACM

[English version below]

[Dutch] De Nederlandse crypto broker LiteBit heeft vandaag in een persbericht bekendgemaakt dat zij voornemens is om, als gevolg van diverse marktontwikkelingen, toenemende concurrentie en regeldruk, haar activiteiten te beëindigen.

Klanten van LiteBit wordt de mogelijkheid geboden om hun digitale assets gratis en eenvoudig over te zetten naar Bitvavo. De overgang van LiteBit klanten naar Bitvavo is reeds voorgelegd aan de relevante toezichthouders en zal in de aankomende tijd nog beoordeeld worden door de ACM. Hierna zullen klanten actief worden geïnformeerd en volledig worden ondersteund tijdens het (mogelijke) proces van overstappen.

Arthur van Lier, COO van LiteBit, licht toe: “Na zorgvuldig beraad en het afwegen van alle opties heeft LiteBit besloten om haar activiteiten te beëindigen en alle klanten de mogelijkheid te bieden om over te stappen naar Bitvavo, de grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland. Bitvavo biedt een gebruiksvriendelijk platform, lage transactiekosten, solide beursfunctionaliteit en een bedrijfsvoering die voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.”

Mark Nuvelstijn, CEO van Bitvavo: “Het verwelkomen van de LiteBit klanten past in de groeistrategie van Bitvavo, zoals we in het verleden ook klanten van Bitzeb en Bitqist hebben mogen verwelkomen, op onze route naar Europees marktleiderschap.”

Overname van klantenbestand
Bitvavo wil het klantenbestand van Litebit overnemen. Dit verzoek heeft de ACM gepubliceerd. Klanten van LiteBit krijgen na goedkeuring van de ACM de optie om hun digitale assets en tegoeden gratis en op een eenvoudige manier over te zetten naar Bitvavo, zodat zij hun digitale assets niet hoeven te verkopen..

Overstappen naar Bitvavo is eenvoudig
Na goedkeuring van de ACM zullen LiteBit klanten informatie ontvangen over hoe zij hun digitale assets en tegoeden eenvoudig kunnen overzetten naar Bitvavo. De processen hiervoor zijn in samenwerking met LiteBit reeds voorbereid en ingericht om LiteBit klanten eenvoudig te kunnen laten overstappen in afwachting van ACM goedkeuring.

Uiteraard hoopt Bitvavo zoveel mogelijk nieuwe gebruikers te verwelkomen. Dit in aanvulling op de al meer dan 1 miljoen gebruikers en continue instroom van nieuwe klanten op ons beursplatform.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Bitvavo:

[English]

Bitvavo welcomes new clients from crypto broker LiteBit*


*Pending approval by ACM

The Dutch crypto broker LiteBit announced in a press release today that it intends to terminate its activities as a result of various market developments, increased competition and mounting regulatory pressure.

LiteBit customers will be offered the option to easily transfer their digital assets for free to Bitvavo. The potential transfer from LiteBit customers to Bitvavo has already been submitted to the relevant authorities and will be assessed by the ACM in the near future. After this, customers will be actively informed and fully supported during the (possible) transfer process.

Arthur van Lier, COO of LiteBit, comments: “After careful consideration of all options, LiteBit has decided to end its activities and offer all customers the option to switch to Bitvavo, the largest and most valued crypto exchange of The Netherlands. Bitvavo offers a user-friendly platform, low transaction costs, solid exchange functionality and business operations in compliance with applicable laws and regulations.”

Mark Nuvelstijn, CEO of Bitvavo: “Welcoming LiteBit customers fits into Bitvavo's growth strategy, similar to how we have welcomed Bitzeb and Bitqist customers in the past, on our path to European market leadership.”

Bitvavo takes over customer base
Bitvavo wants to take over the clientbase of LiteBit. The ACM has published this request. After approval by the ACM, LiteBit customers will have the option to easily transfer their digital assets and credits for free to Bitvavo, so that they do not have to sell their digital assets.

Switching to Bitvavo is easy
After approval by the ACM, LiteBit customers will receive information on how they can easily transfer their digital assets and credits to Bitvavo. The processes for this have already been prepared and set up in collaboration with LiteBit to allow LiteBit customers to easily switch pending ACM approval.

Of course, Bitvavo hopes to welcome as many new LiteBit customers as possible. This is in addition to the already more than 1 million users and the continuous new influx of customers on our crypto exchange.

Do you have any questions? Please contact us: